Πραγματοποιήθηκαν εσπερίδες στους υπό κτηματογράφηση δήμους, οι οποίες έλαβαν χώρα:

 • την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Ναυπάκτου στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα, στο δήμο Ναυπακτίας,
 • την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 ώρα, 18:00, στο ξενοδοχείο Giannis Village Resort στο δήμο Ξηρόμερου,
 • την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο Δημαρχείο του δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας στην αίθουσα συνεδριάσεων,
 • την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο Δημαρχείο του δήμου Θέρμου,
 • την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο κτίριο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο δήμο Αγρινίου.

          Σκοπός της κάθε εσπερίδας ήταν η ενημέρωση των Πολιτών, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. των εν λόγω δήμων και το περιεχόμενό της ήταν συνοπτικά το παρακάτω.

          Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές:

 • Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
 • Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
 • Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 • Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.
 • Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.
 • Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
 • Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.
 • Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.
 • Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

 1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.
 2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
 3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.
 4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.
 5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

            Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στο site της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» «ktima2016.gr», στο οποίο:

1) Παρουσιάζονται αναλυτικά των περιοχών κτηματογράφησης σε χαρτογραφικό υπόβαθρο επί του οποίου έχουν σχεδιαστεί πολύγωνα που οριοθετούν τον κάθε ΟΤΑ (Προκαποδιστριακό Δήμο) και τα αντίστοιχα πολύγωνα ορίων αστικής περιοχής για κάθε έναν ΟΤΑ. Με αυτή την αναλυτική χωρική πληροφορία, ο πολίτης είναι σε θέση να εντοπίσει την ιδιοκτησία του και να αντλήσει την πληροφορία για το εάν βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή.

2) Περιγράφονται όλες οι πληροφορίες των Γραφείων Κτηματογράφησης της αναδόχου κοινοπραξίας.

3) Αναρτρώνται νέα και ανακοινώσεις για τις ενέργειες του Γραφείου Κτηματογράφησης.

4) Έχουν αναρτηθεί συχνές ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις τους, οι οποίες αφορούν σε όλη τη διαδικασία της Κτηματογράφησης.

5) Υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο παραπομπής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης. Αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο δικαιούχος και υπάρχει υπερσύνδεση εισόδου  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

6) Έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στο site συγκεκριμένη εφαρμογή εντοπισμού μέσω της οποίας, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το πολύγωνο της ιδιοκτησίας του και να λάβει άμεσα στην οθόνη του έναν πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου της ιδιοκτησίας του και ένα ζεύγος συντεταγμένων του κεντροειδούς του περιγεγραμμένου πολυγώνου. Ο χρήστης μπορεί με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού να εκτυπώσει αυτό τον πίνακα συντεταγμένων και να το προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα κατά την προσέλευση του στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι τον ακριβή και άμεσο εντοπισμό της ιδιοκτησίας του κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσής του.

7) Έχουν αναρτηθεί όλα τα χρήσιμα έντυπα για τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, την περιγραφή των προσκομιζόμενων εγγράφων και τα έντυπα των αιτήσεων που πιθανόν θα χρειαστεί ο πολίτης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης της ιδιοκτησίας του.

8) Έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων (Δ.1 και Δ.2).

          Τέλος, με την υπάριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καλούνται από την 10η Δεκεμβρίου 2018, όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας.

          Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 10-12-18 και λήγει στις 12-03-18 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 10-06-18 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

          Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν:

 • στο κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στο πρώην Δημαρχείο Στράτου επί της Ε.Ο. Αγρινίου Αμφιλοχίας, το οποίο θα εξυπηρετεί τους πολίτες καθημερινά 8:00-16:00, ενώ την Τετάρτη θα παραμένει ανοιχτό έως τις 8 το βράδυ,
 • μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», για το οποίο υπάρχει αντίστοιχος υπερσύνδεσμος στο site «ktima2016»,
 • στις κινητές μονάδες ενημέρωσης και συλλογής δηλώσεων.

          Όλοι οι πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες εντός των ορίων μελέτης, θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση ιδιοκτησίας. Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας). Σε αντίθετη περίπτωση, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο το ακίνητο καταχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο.