Ο προγραμματισμός ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 

1) Χρήση εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού

Υπάρχουν νέα διαθέσιμα ραντεβού για το μήνα Δεκέμβρη στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας. Από τις 18:00 στις 31/10/2019 θα υπάρχουν νέα διαθέσιμα ραντεβού για το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου για τους μήνες από τον Δεκέμβριο 2019 εως και τον Ιούλιο 2020.

Εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού

 

2) Φυσική παρουσία στο χώρο των Γραφείων

Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μέσω μετάβασης στο χώρο οποιουδήποτε αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης.