Ο προγραμματισμός ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση της σχετικής εφαρμογής