Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι Αχελώος TV, δόθηκε συνέντευξη εκ μέρους του Κ. Ευάγγελου Καραμπλιά συντονιστή της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

          Έγινε αναφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και στα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει η περιοχή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης. Παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης και η σημαντικότητα της εύρυθμης συμμετοχής των πολιτών.

          Πραγματοποιήθηκε αναλυτική αναφορά στους ΟΤΑ που αφορά η μελέτη, και συγκεκριμένα ότι αφορά δηλώσεις ακινήτων για τους ΟΤΑ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας πλην των ΟΤΑ: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΓΟΥΡΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ, ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΜΑΣΤΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΣΤΑΜΝΑΣ & ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ.

          Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα Γραφεία Κτηματογράφησης, τα οποία θα λειτουργήσουν στη Στράτο, στη Ναύπακτο και στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας την επίσημη έναρξη της συλλογής δηλώσεων στο γραφείο της Στράτου, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 βάσει της  υπ’ αριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

          Ακόμη, έγινε αναφορά στις λειτουργίες του site της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΙΜΑ 2016», μέσω του οποίου παρέχονται στον πολίτη άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τα Γραφεία Κτηματογράφησης και όλα τα στάδια της διαδικασίας Κτηματογράφησης, δίνοντας έμφαση στις λειτουργίες υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω υπερσυνδέσμου ο οποίος παραπέμπει στο site της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και της εφαρμογής εντοπισμού.

          Επισημάνθηκε η σημαντικότητα της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της Κτηματογράφησης, οι οποίοι με σαφείς οδηγίες και ενημέρωση από τα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και την ιστοσελίδα «ktima2016», θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης, να εντοπίσουν με ακρίβεια τη θέση των ιδιοκτησιών τους, να συμπληρώσουν σωστά το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας και να προσέλθουν έγκαιρα στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης από την πρώτη ημέρα έναρξης του Κτηματολογικού Γραφείου 10/12/18 και εντός της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, η οποία λήγει στις 12/03/18 για τους κατοίκους εσωτερικού και 10/06/18 για τους κατοίκους εξωτερικού.

          Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης, το οποίο ορίζεται ανά δικαίωμα στα 35€ για κύριο χώρο και 20€ για βοηθητικό χώρο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και το εάν το πλήθος των δηλούμενων ακινήτων ανά ΟΤΑ βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού. Οι πληροφορίες για αυτή τη διάκριση δίνονται αναλυτικά στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

          Τέλος έγινε αναφορά στο ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές, καθώς προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.

Σχετικός Σύνδεσμος (link):https://www.acheloostv.gr/news/2018/12/07/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CF%85/