Ο προγραμματισμός ραντεβού για την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 

1) Χρήση εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού Εμπρόθεσμης Προσέλευσης

Online Προγραμματισμός Ραντεβού Εμπρόθεσμης Προσέλευσης

 

 2) Τηλεφωνική επικοινωνία

Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε οποιοδήποτε από τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Στράτου.