Ο προγραμματισμός ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 

1) Χρήση εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού

Υπάρχουν νέα διαθέσιμα ραντεβού για το μήνα Δεκέμβρη στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ναυπάκτου.

Εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού

 

2) Τηλεφωνική επικοινωνία

Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε οποιοδήποτε από τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Γραφείων Κτηματογράφησης και Ενημέρωσης.

 

3) Φυσική παρουσία στο χώρο των Γραφείων

Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μέσω μετάβασης στο χώρο οποιουδήποτε αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης.