esperida 311018

Η εσπερίδα που έλαβε χώρα στη Στοά του Βιβλίου, την Τετάρτη 31.10.2018, διοργανώθηκε από την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες – μέλη (Βάλτου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας) της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας, με σκοπό την ενημέρωση των ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους υπό Κτηματογράφιση Ο.Τ.Α. του υπολοίπου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας κος Παναγιώτης Χολής, ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και τόνισε τα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει η περιοχή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» απο τους μηχανικούς Ευάγγελο Καραμπλιά, Ιωάννη Καραμπλιά και Σπυρίδωνα Σαντριβανόπουλο, οι οποίοι παρουσιάσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης τονίζοντας ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο:

  1. Καταγράφει, με σημείο αναφοράς την ακίνητη ιδιοκτησία, όλες τις πράξεις, δυνάμει των οποίων παράγονται, μεταβιβάζονται, αλλοιώνονται ή καταργούνται εγγραπτέα δικαιώματα. Ο πολίτης μπορεί συνεπώς να πληροφορηθεί άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα για το σύνολο των εγγραπτέων δικαιωμάτων, που αφορούν στην ακίνητη περιουσία του. Το στοιχείο αυτό αίρει τη γραφειοκρατία και προσδίδει απόλυτη διαφάνεια στην καταγραφή του συνόλου της χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας των ακινήτων της Αιτωλοακαρνανίας.
  2. Εγγυάται την εγκυρότητα των νομικών πληροφοριών που καταχωρίζει, καθώς η πρόκριση κάθε εγγραπτέου δικαιώματος πραγματοποιείται έπειτα από τη διενέργεια νομικού ελέγχου.
  3. Καταγράφει τη χωρική πληροφορία (θέση, σχήμα, εμβαδόν) κάθε γεωτεμαχίου.
  4. Αποτυπώνει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού Κράτους.
  5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία και κληρονομιά απουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής ή κλρηονομητηρίου. Οι δύο ανωτέρω τρόποι κτήσης είναι συνηθέστατοι, ιδίως εντός αγροτικών περιοχών, και μέσω της ανωτέρω διαδικασίας καθίσταται έγκυρα δικαιώματα, τα οποία στην παρούσα κατάσταση ασκούνται με άτυπο τρόπο.

Πραγματοποιήθηκε, ακόμη, ενημέρωση για τα γραφεία Κτηματογράφησης που θα λειτουργήσουν στη Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, στη Ναύπακτο και στην Αθήνα, καθώς και για τη λειτουργικότητα τις ιστοσελίδας www.ktima2016.gr, ως μέσου ενημέρωσης των πολιτών και υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, (3 μήνες για κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για κατοίκους εξωτερικού), καθώς και στα προβλεπόμενα πρόστιμα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στον υπολογισμό του τέλους κτηματογράφησης, ανάλογα με τη θέση και τον τύπο της ιδιοκτησίας, στα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας, καθώς στα απαιτούμενα έγγραφα και τους συνδυασμούς αυτών για τη θεμελίωση δικαιώματος ανάλογα με την αιτία κτήσης αυτού.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» απάντησαν στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων, που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας των δηλούντων, στον τρόπο θεμελίωσης δικαιωμάτων απουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου και στις διαδικασίες εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η αίθουσα, στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ήταν πλήρης, ενώ τέθηκε σημαντικός αριθμός ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, γεγονός που πιστοποιεί το υψηλό βαθμό συμμετοχής των ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων στην διαδικασία της κτηματογράφησης με σκοπό την αρτιότητα της καταγραφής και αποτύπωσης της περιγραφικής και χωρικής πληροφορίας των δηλούμενων ακινήτων.

Η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» ευχαριστεί ιδιαιτέρως την Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία και τις Ομοσπονδίες Βάλτου, Ξηρομέρου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Τριχωνίδας. Ευχαριστεί ακόμη τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για την παραχώρηση της αίθουσας και τα διαδικτυακά μέσα ΞηρόμενοNews και το Vlyziananews για τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.