Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στα στοιχεία της Προανάρτησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Αναλυτικές οδηγίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας Επικαιροποίησης Στοιχείων μπορείτε να βρείτε εδώ

Το βασικό έντυπο που χρησιμοποιείται για την υπόδειξη διορθώσεων είναι η Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση της Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων μπορείτε να βρείτε εδώ

Σε περίπτωση που το δικαίωμα σας έχει απορριφθεί λόγω «Πρόκρισης Αλλότριου» και το Γραφείο Κτηματογράφησης σας ενημέρωσε ότι Δικαιούχος Κυριότητας έχει καταχωρηθεί η Διεύθυνση Δασών ή στο Έντυπο Α1 του αποσπάσματος του κτηματολογικού πίνακα (ΑΚΠ) έχει καταχωρηθεί στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του γεωτεμαχίου η έκφραση «ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΧΧ Τ.Μ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)», πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα έγγραφα που μπορείτε να προσκομίσετε για τη θεμελίωση του δικαιώματός σας.