Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταβείτε στην εφαρμογή αναζήτησης των δηλώσεων με οφειλή παγίου τέλους κτηματογράφησης.

Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η καταχώρηση του ΑΦΜ και του Αριθμού Πρωτοκόλλου της Δήλωσης Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτέλεσμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας.