Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταβείτε στην εφαρμογή αναζήτησης απορριφθέντων δικαιωμάτων ώστε να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης.

Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η καταχώρηση του ΑΦΜ και του κωδικού ιδιοκτησίας του απορριφθέντος δικαιώματος.

Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτέλεσμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας.