Έναρξη Προανάρτησης: 21/12/2021

Λήξη Προανάρτησης: 03/02/2022

*Στη διαδικασία Προανάρτησης περιλαμβάνονται τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν έως και τις 04/07/2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Μόνο κατόπιν ραντεβού ή ηλεκτρονικά)

Με τη σύνταξη νέου τίτλου δημιουργείται υποχρέωση υποβολής δήλωσης και στο Κτηματολόγιο. Επίσης οποιοσδήποτε δεν έχει δηλώσει τμήμα ή το σύνολο των δικαιωμάτων του, μπορεί να το κάνει τώρα χωρίς επιπτώσεις, ώστε να περιληφθούν στην Ανάρτηση.