Με βάση την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019), λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικούεξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, για ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη συγκεκριμένη Σύμβαση.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τονίζεται πως καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο μέλλον.

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 3495 τεύχος Β’ ημερομηνίας 18/09/2019, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Οκτωβρίου 2019.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι από την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, αναστέλλεται - μέχρι νεωτέρας - η λειτουργία όλων των Μονάδων Ενημέρωσης στην Π.Ε. Ηλείας.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) και οι Μονάδες Ενημέρωσης Ανδραβίδας και Γαστούνης δεν θα λειτουργήσουν (θα παραμείνουν κλειστά).

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι από την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και μετά, οι ημέρες λειτουργίας των Μονάδων Ενημέρωσης στην Π.Ε. Ηλείας, διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Μονάδα Ενημέρωσης Αμαλιάδας: Κάθε Τρίτη 08:00 - 14:00
 2. Μονάδα Ενημέρωσης Ανδραβίδας: Κάθε Παρασκευή 08:00 - 14:00
 3. Μονάδα Ενημέρωσης Βάρδας: Αναστολή λειτουργίας μέχρι νεωτέρας
 4. Μονάδα Ενημέρωσης Βαρθολομιού: Αναστολή λειτουργίας μέχρι νεωτέρας
 5. Μονάδα Ενημέρωσης Γαστούνης: Κάθε Παρασκευή 08:00 - 15:00
 6. Μονάδα Ενημέρωσης Ζαχάρως: Κάθε Δευτέρα 08:30 - 14:00
 7. Μονάδα Ενημέρωσης Κρεστένων: Κάθε Τρίτη 08:00 - 14:00
 8. Μονάδα Ενημέρωσης Λάλα: Κάθε Παρασκευή 08:30 - 15:00
 9. Μονάδα Ενημέρωσης Σιμόπουλου: Αναστολή λειτουργίας μέχρι νεωτέρας
 10. Μονάδα Ενημέρωσης Τραγανού: Αναστολή λειτουργίας μέχρι νεωτέρας

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685/27-06-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 2708 τεύχος Α’ ημερομηνίας 02/07/2019, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», από την 30η Ιουλίου 2019 έως την 30η Σεπτεμβίου 2019.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και μετά, οι ημέρες λειτουργίας των Μονάδων Ενημέρωσης στην Π.Ε. Ηλείας, διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Μονάδα Ενημέρωσης Αμαλιάδας: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 08:00 - 14:00
 2. Μονάδα Ενημέρωσης Ανδραβίδας: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 08:00 - 14:00
 3. Μονάδα Ενημέρωσης Βάρδας: Κάθε Δευτέρα 08:00 - 14:00
 4. Μονάδα Ενημέρωσης Βαρθολομιού: Κάθε Δευτέρα 08:00 - 15:00
 5. Μονάδα Ενημέρωσης Γαστούνης: Κάθε Παρασκευή 08:00 - 15:00
 6. Μονάδα Ενημέρωσης Ζαχάρως: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη 08:30 - 14:00
 7. Μονάδα Ενημέρωσης Κρεστένων: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 08:00 - 14:00
 8. Μονάδα Ενημέρωσης Λάλα: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 08:30 - 15:00
 9. Μονάδα Ενημέρωσης Σιμόπουλου: Κάθε Παρασκευή 08:00 - 14:00
 10. Μονάδα Ενημέρωσης Τραγανού: Κάθε Τρίτη 08:00 - 15:00

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης Πύργου και Γαλατσίου δε θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 17/06/2019. Επόμενη ημέρα λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 18/06/2019.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας για τα επόμενα:

Με την υπ’ αριθ. 70 / 7 / 05-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έως την 29η Ιουλίου 2019.