Ενημερώνουμε τους συναλλασσόμενους με το Γραφείο Κτηματογράφησης της Π.Ε. Ηλείας ότι το Γραφείο, λόγω προβλημάτων τεχνικής φύσης, θα παραμείνει κλειστό για το κοινό (δεν θα εξυπηρετεί ούτε τηλεφωνικά) τις ώρες 12:00 έως 14:00 το χρονικό διάστημα 2 και 3 Δεκεμβρίου 2021.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Οι εξελίξεις αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 06/11/2021 και μετά, επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Ηλείας και ειδικότερα στους συναλλασσόμενους με το Γραφείο Κτηματογράφησης της Π.Ε. Ηλείας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4821/2021 (ΦΕΚ 134 / Α / 31-7-2021) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιεί το περιεχόμενο της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 ως εξής:

«8.α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στο φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. …»

Επομένως, από τις 31/07/2021 και εντεύθεν, είναι απαραίτητη η μνεία και η επισύναψη του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης στη σύνταξη συμβολαίων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Η παραλαβή των αποδεικτικών υποβολής δήλωσης θα πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με χρήση των κωδικών taxisnet του, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_SubReceipt.aspx

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Παρασκευή 30/04/2021 (Μεγάλη Παρασκευή), τη Δευτέρα 03/05/2021 (Δευτέρα του Πάσχα) και την Τρίτη 04/05/2021 (Πρωτομαγιά), το Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας (Πύργου) δεν θα λειτουργήσει (θα παραμείνει κλειστό). Επόμενη ημέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι η Τετάρτη 05/05/2021.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 λόγω της εορτής του Αγίου Χαράλαμπου, πολιούχου του Πύργου Ηλείας.

Οι εξελίξεις αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών σε ολόκληρη την Επικράτεια έως και τις 30/11/2020, επιβάλλουν στην Κ/Ξ «ΚΤΗΜΑ 2016», Ανάδοχο της Σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να απευθυνθεί στους πολίτες της Π.Ε. Ηλείας και ειδικότερα στους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας και να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τα επόμενα:

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους εγγραπτέων, στα κτηματολογικά βιβλία, δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας στα πλαίσια των Συμβάσεων «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ότι:

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους εγγραπτέων, στα κτηματολογικά βιβλία, δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας στα πλαίσια των Συμβάσεων «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ότι: