Με βάση την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019), λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, για ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

 Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί κατάχρηση - εκ μέρους μερίδας επαγγελματιών - της χρήσης της σειράς προτεραιότητας, με αποτέλεσμα την δημιουργία καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των ιδιωτών δικαιούχων, η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016» ενημερώνει τους δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Σύμβαση ότι, από τις 29 Οκτωβρίου 2019 ισχύουν τα επόμενα:

Α. Δημιουργείται ξεχωριστή σειρά προτεραιότητας για φυσικά πρόσωπα με έως τρία (3) δικαιώματα. Κάθε φυσικό πρόσωπο (δικαιούχος ή εξουσιοδοτημένος) μπορεί να εμφανισθεί το πολύ έως δύο (2) φορές) εντός της ίδιας ημέρας στη σειρά προτεραιότητας.

Β. Ορίζονται τα είκοσι (20) δικαιώματα ως ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων ανά φυσικό πρόσωπο (είτε δικαιούχο είτε εξουσιοδοτημένο) που εισέρχεται στην κανονική σειρά  προτεραιότητας. Για δηλώσεις που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, υποχρεωτικά χρησιμοποιείται η διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων προτείνεται:

  1. η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας,
  2. η χρήση της διαδικασίας διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο με προγραμματισμένο ραντεβού χωρίς αυτή να θεωρείται εκπρόθεσμη. Η διαδικασία αυτή θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2019 και μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
  • με τη φυσική παρουσία στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (Πύργου ή Αθήνας),
  • από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Αναδόχου www.ktima2016.gr, www.ktimahleia.gr επιλέγοντας το τμήμα «Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Ηλείας» και στη συνέχεια επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «Εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού» μέσω του οποίου γίνεται ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα.