Τα Γραφεία Κτηματογράφησης Πύργου και Γαλατσίου δε θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 17/06/2019. Επόμενη ημέρα λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 18/06/2019.