Με την υπ’ αριθ. 70 / 7 / 05-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έως την 29η Ιουλίου 2019.

 Σημειώνεται ότι αυτή είναι η 2η και τελευταία παράταση που μπορεί να δοθεί με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με βάση το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995.