Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας για τα επόμενα:

 

  1. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 70/7/05-06-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, η οποία έληγε στις 12 Ιουνίου 2019, πλέον λήγει την29η Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η 2η και τελευταία παράταση που μπορεί να δοθεί με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με βάση το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύει.

  1. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 67/7.14/15-05-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, λήγει την 29η Οκτωβρίου 2019.

Επομένως, όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ αναφορικά με παρατάσεις και συγκεκριμένες προθεσμίες, προς το παρόν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σας καλούμε, λοιπόν:

  • να προβείτε το συντομότερο δυνατόν, αν δεν το έχετε ήδη πράξει, στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, ώστε να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο μέλλον και
  • να ενημερώνεστε υπεύθυνα και έγκυρα από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (www.ktimatologio.gr), από την ιστοσελίδα του Αναδόχου (www.ktima2016.gr, www.ktimahleia.gr) και από τους τοπικούς εκπροσώπους του Αναδόχου στο Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηλείας και στις Μονάδες Ενημέρωσης, αναφορικά με όλα τα θέματα της διαδικασίας