Την Κυριακή 03-02-2019 δημοσιεύθηκε ολοσέλιδη αναφορά με σχετικό φωτογραφικό υλικό για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης και την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες. Στο κείμενο γίνεται μια πρώτη αποτίμηση της έναρξης της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας, αναφορά στις διαδικασίες που περιλαμβάνονται, στα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης ενώ καταγράφονται και δηλώσεις της Υπεύθυνης Νομικού και της Υπεύθυνης Μηχανικού του Γραφείου Κτηματογράφησης αναφορικά με σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες.

 

PATRIS 03 02 2019 6 1 Custom