Την Κυριακή 27-01-2019 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» πρωτοσέλιδη αναφορά αλλά και δισέλιδο αφιέρωμα και συνέντευξη του Συντονιστή της Μελέτης κου Λιάρου Σωτηρίου σχετικά με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης στον Πύργο και την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες.

 Στο κείμενο γίνεται εκτενής και αναλυτική αναφορά στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης, στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας και στις δυσμενείς συνέπειες παράλειψής της, στο χώρο, στον τρόπο και στο κόστος υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας, στα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Κτηματογράφησης και των Μονάδων Ενημέρωσης καθώς και στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

 Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού, καταγράφονται οι ημερομηνίες των ενημερωτικών ημερίδων στους Καλλικρατικούς Δήμους, γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική ή μη προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, καταγράφονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας, γίνεται αναφορά στον τρόπο δήλωσης των αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και στον τρόπο δήλωσης δικαιωμάτων με αιτία κτήσης χρησικτησία και κληρονομιά χωρίς συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής ή άλλη ισοδύναμη με αυτή πράξη.

Webp.net resizeimage11

Webp.net resizeimage22

Webp.net resizeimage33