Την Πέμπτη 24-01-2019 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» ολοσέλιδη αναφορά σχετικά με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης στον Πύργο και την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης, στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας και στις δυσμενείς συνέπειες παράλειψής της, στο χώρο, στον τρόπο και στο κόστος υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας, στα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Κτηματογράφησης και των Μονάδων Ενημέρωσης καθώς και στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Webp.net resizeimage 

PATRIS 24 01 2019 23 1

 σε εφημερίδες 2 1