Με το υπ’ αριθ. 1900692 / 09-01-2019 έγγραφο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καθορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2019 ως η ημερομηνία έναρξης συλλογής δηλώσεων στην Π.Ε. Ηλείας.