• Ποιοι είμαστε και ποιο έργο έχουμε αναλάβει;

Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑ 2016 αποτελείται από τις εταιρίες ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. »/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ» / ΠΑΝΤΟΣ Α. - ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. - ΧΙΩΤΗΣ Π. - ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Ε.Ε.» / ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕ.» / Κ. ΖΩΗΣ - Ι. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. με δ.τ. «ΣΧΗΜΑ Ε.Ε.» / ADT - ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. με δ.τ. «ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» / "METΡΟ" Ν. ΜΠΟΥΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε. με δ.τ. "ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ" / Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΑΔΚ» και από τους Νομικούς ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΗ του ΖΑΝΝΗ.

Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑ 2016 ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. - ΕΚΧΑ Α.Ε.» και ήδη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, τη Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

  • Ποια είναι ακριβώς η Περιοχή Μελέτης;

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εντοπίζεται στα βορειοδυτικά της Πελοποννήσου και έχει έκταση (κατά προσέγγιση) 2.397 km². Πιο συγκεκριμένα αφορά στους παρακάτω εφτά καλλικρατικούς δήμους:

α) Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Από την έκταση του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης η Δ.Κ. Λεχαινών, η Τ.Κ. Μανωλάδας, η Τ.Κ. Νέας Μανωλάδας και η Τ.Κ. Αρετής, β) Δήμος Ανδριτσαίνης-Κρεστένων, γ) Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, δ) Δήμος Ζαχάρως, ε) Δήμος Ήλιδας. Από την έκταση του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης η Δ.Κ. Αμαλιάδας, στ) Δήμος Πηνειού και ζ) Δήμος Πύργου. Από την έκταση του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης η Δ.Ε. Πύργου, η Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, η Τ.Κ. Λασταίϊκων και η Τ.Κ. Κολιρίου.

  • Τι είναι η κτηματογράφηση και τι είναι το κτηματολόγιο;

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής είναι η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Επομένως, το κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄ αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει σε καμία περίπτωση την έννοια του φορολογικού ελέγχου.

  • Πρέπει να υποβάλω δήλωση;

Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις περιοχές που κτηματογραφούνται.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική πράξη (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση οικοδομικής αδείας κ.α.).

Σε περίπτωση που δεν καταθέσουµε δήλωση για τις ιδιοκτησίες µας, αυτές θα καταγραφούν στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν ως περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για να μπορέσουμε να αναγνωριστούμε κύριοι των ιδιοκτησιών αυτών, θα χρειαστούν μακροχρόνιες και δαπανηρές διαδικασίες.

  • Πού και πώς υποβάλλω δήλωση;

Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί αποκλειστικά με δυο τρόπους:

  1. Στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης το οποίο θα λειτουργεί στον Πύργο, πηγαίνοντας ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιος αυτού, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.
  2. Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
  3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν να υποβάλλουν δηλώσεις για τους ΟΤΑ της μελέτης όπως ανέφερα ανωτέρω, θα παρασχεθεί σύντομα η δυνατότητα να καταθέσουν τις δηλώσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων τους, σε Γραφείο της Κοινοπραξίας στην Αθήνα. Έτσι, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στο Γραφείο που θα βρίσκεται στον Πύργο. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού για το κλείσιμο των οποίων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Αθήνας μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
  • Πόσο είναι το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;

Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Το τέλος αυτό ορίζεται ανά δικαίωμα σε: - τριάντα πέντε (35) ευρώ για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ) και - είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη)  που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών)

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν παραπάνω από δύο εγγραπτέα δικαιώματα (κυριότητας ή δουλείας) εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

  • Τι πρέπει να κάνουμε ενόψει της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων που θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2018 στις περιοχές που μας είπατε;

Θα πρέπει να εντοπίσουμε με ακρίβεια το ακίνητο μας, να συλλέξουμε όλους τους τίτλους που θεμελιώνουν τα εμπράγματα δικαιώματά μας καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν στις ιδιοκτησίες μας και να ενημερώσουμε όσους δεν γνωρίζουν, συγγενείς και γνωστούς εντός και εκτός Ελλάδος για να προβούν και αυτοί με τη σειρά τους στις απαραίτητες ενέργειες για τη δήλωσή τους.

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες θα σας δοθούν καθώς θα πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, αν και ως Ανάδοχος Κοινοπραξία, θα κάνουμε το καλύτερο για την ομαλή εξέλιξη της εν λόγω διαδικασίας, η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν αποτελεί ουσιώδες συστατικό της, χωρίς το οποίο δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 

pdfΠατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της συνέντευξης

protoselido 020816

 

afisa kt site