Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Τετάρτη 22/11/2023, οι Νομικοί του Γραφείου Κτηματογράφησης θα απέχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λόγω συμμετοχής στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία των ελευθέρων επαγγελματιών, με βάση σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Αν και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των δικαιούχων εκ μέρους του προσωπικού του Γραφείου Κτηματογράφησης, ζητούμε την κατανόησή σας για τη συγκεκριμένη περίσταση.