Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι την Τετάρτη 01/11/2023 και το χρονικό διάστημα 12:00 έως 16:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στον υποσταθμό του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Γραφείο Κτηματογράφησης, πιθανολογείται διακοπή της ηλεκτροδότησης του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Αν και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των δικαιούχων εκ μέρους του προσωπικού του Γραφείου Κτηματογράφησης, ζητούμε την κατανόησή σας για τη συγκεκριμένη περίσταση.