Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής Ανάρτησης η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 (για τους κατοίκους εσωτερικού) και η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 (για τους κατοίκους εξωτερικού).

Η Ανάρτηση είναι μια διαδικασία δημοσιότητας της κτηματογράφησης, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο ελέγχου πριν τις αρχικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο και εισήχθη με σκοπό την ενημέρωση κάθε δικαιούχου, ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση, για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (τεχνικής και νομικής) εκ μέρους του Αναδόχου του συνόλου της δηλωθείσας και συλλεχθείσας πληροφορίας καθώς και την παροχή της δυνατότητας διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων και συμπλήρωσης ελλείψεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, αφορά όσους δικαιούχους εμπράγματων δικαιωμάτων υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Η Ανάρτηση είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία υπό την έννοια ότι ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δει, να ελέγξει και να διορθώσει τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου οι οποίες αφορούν στις ιδιοκτησίες του στον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/anartisi-aitiseis-diorthosis-ekdosi-pistopoiitikoy-ktimatografoymenoy-akinitoy.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση, κατευθυνθείτε στο υποτμήμα «Ανάρτηση» του τμήματος «Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Ηλείας» στην παρούσα ιστοσελίδα.