ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», ως Ανάδοχος της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους κτηματογραφούμενους ΟΤΑ της Π.Ε. Ηλείας ότι:

  • από τις 10 Μαΐου 2022, δεν θα είναι διαθέσιμος για την εξυπηρέτηση του κοινού ο τηλεφωνικός αριθμός 26211 21363.
  • Για την τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι αριθμοί 26210 25686 και 26210 28497, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Γραφείου, δηλαδή Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 και Τετάρτη 08:00 - 20:00.