Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016», επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους δικαιούχους εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής Προανάρτησης η Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης η Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.

Η Προανάρτηση είναι μια νέα διαδικασία στην κτηματογράφηση, η οποία εισήχθη με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση κάθε δικαιούχου, ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση, για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (τεχνικής και νομικής) εκ μέρους του Αναδόχου του συνόλου της δηλωθείσας και συλλεχθείσας πληροφορίας και την δυνατότητα γρήγορης, απλής και χωρίς κόστος (ατελώς) διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων και συμπλήρωσης ελλείψεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, αφορά όσους δικαιούχους εμπράγματων δικαιωμάτων υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας έως και τις 4 Ιουλίου 2021.

Η Προανάρτηση είναι μια προσωποποιημένη διαδικασία υπό την έννοια ότι ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δει και να ελέγξει τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου οι οποίες αφορούν ΜΟΝΟ στις δικές του ιδιοκτησίες στον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi.

Ουσιαστικά αποτελεί μια προδικασία ελέγχου, επιβεβαίωσης ή διόρθωσης των κτηματολογικών δεδομένων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της στοιχείων πριν την Ανάρτηση (δεύτερο και τελευταίο στάδιο ελέγχου της κτηματογράφησης πριν τις πρώτες εγγραφές).

Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν ορθά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη, χρονοβόρα και πολυέξοδη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προανάρτηση, κατευθυνθείτε στο υποτμήμα «Προανάρτηση» του τμήματος «Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Ηλείας» στην παρούσα ιστοσελίδα.