ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

 +30 26233 60 416

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

 +30 26233 60 416

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΑΡΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

 +30 26233 60 627

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

 +30 26233 60 514

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

 +30 26230 32 246

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

 +30 26250 22 657

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΑΛΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 +30 26240 41 553

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

 +30 26223 60 013

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ