Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στο χώρο του κεντρικού Γραφείο Κτηματογράφησης στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Στράτου, δόθηκε συνέντευξη τύπου εκ μέρους της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΙΜΑ 2016».

          Έγινε αναφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και στα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει η περιοχή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης τονίζοντας ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο:

 • Καταγράφει, με σημείο αναφοράς την ακίνητη ιδιοκτησία, όλες τις πράξεις, δυνάμει των οποίων παράγονται, μεταβιβάζονται, αλλοιώνονται ή καταργούνται εγγραπτέα δικαιώματα. Ο πολίτης μπορεί συνεπώς να πληροφορηθεί άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα για το σύνολο των εγγραπτέων δικαιωμάτων, που αφορούν στην ακίνητη περιουσία του.
 • Εγγυάται την εγκυρότητα των νομικών πληροφοριών που καταχωρίζει, καθώς η πρόκριση κάθε εγγραπτέου δικαιώματος πραγματοποιείται έπειτα από τη διενέργεια νομικού ελέγχου.
 • Καταγράφει τη χωρική πληροφορία (θέση, σχήμα, εμβαδόν) κάθε γεωτεμαχίου.
 • Αποτυπώνει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού Κράτους.
 • Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία και κληρονομιά απουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής ή κλρηονομητηρίου. Οι δύο ανωτέρω τρόποι κτήσης είναι συνηθέστατοι, ιδίως εντός αγροτικών περιοχών, και μέσω της ανωτέρω διαδικασίας καθίσταται έγκυρα δικαιώματα, τα οποία στην παρούσα κατάσταση ασκούνται με άτυπο τρόπο.

          Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα Γραφεία Κτηματογράφησης, τα οποία θα λειτουργήσουν στη Στράτο, στη Ναύπακτο και στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας την επίσημη έναρξη της συλλογής δηλώσεων στο γραφείο της Στράτου, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 βάσει της  υπ’ αριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι Αχελώος TV, δόθηκε συνέντευξη εκ μέρους του Κ. Ευάγγελου Καραμπλιά συντονιστή της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

          Έγινε αναφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και στα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει η περιοχή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης. Παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης και η σημαντικότητα της εύρυθμης συμμετοχής των πολιτών.

          Πραγματοποιήθηκαν εσπερίδες στους υπό κτηματογράφηση δήμους, οι οποίες έλαβαν χώρα:

 • την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Ναυπάκτου στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα, στο δήμο Ναυπακτίας,
 • την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 ώρα, 18:00, στο ξενοδοχείο Giannis Village Resort στο δήμο Ξηρόμερου,
 • την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο Δημαρχείο του δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας στην αίθουσα συνεδριάσεων,
 • την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο Δημαρχείο του δήμου Θέρμου,
 • την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στο κτίριο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο δήμο Αγρινίου.

          Σκοπός της κάθε εσπερίδας ήταν η ενημέρωση των Πολιτών, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. των εν λόγω δήμων και το περιεχόμενό της ήταν συνοπτικά το παρακάτω.

          Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Ενημερωνόμαστε- Συμμετέχουμε» στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.

          Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με όλα τα στάδια Κτηματογράφησης και σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Με την υπάριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καλούνται από την 10η Δεκεμβρίου 2018, όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας.

          Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στο κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στη Στράτο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. των περιοχών της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η έναρξη συλλογής δηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίσημα στη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στο κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης.

          Στην ενημέρωση υπογραμμίστηκε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές. Συγκεκριμένα:

 • Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
 • Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
 • Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 • Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.
 • Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.
 • Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
 • Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

esperida 311018

Η εσπερίδα που έλαβε χώρα στη Στοά του Βιβλίου, την Τετάρτη 31.10.2018, διοργανώθηκε από την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες – μέλη (Βάλτου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας) της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας, με σκοπό την ενημέρωση των ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους υπό Κτηματογράφιση Ο.Τ.Α. του υπολοίπου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ.), οι Ομοσπονδίες μέλη της (Βάλτου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου & Τριχωνίδας) και η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» σας προσκαλούν σε εσπερίδα με θέμα:

«Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο Ενημερωνόμαστε - Συμμετέχουμε»

για την ενημέρωση των ετεροδημοτών, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπολειπόμενους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

pdfΠατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση

 

tee ktimatologio270618

Mε καθολική ανταπόκριση από μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, αλλά και απλούς πολίτες, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Ενημερωνόμαστε – Συμμετέχουμε», την Τετάρτη 27/06/2018, που συνδιοργάνωσε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με το Φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, που αποτέλεσε την πρωτόλεια είσοδο, τόσο της έννοιας όσο και της πράξης του Κτηματολογίου στην Αιτωλοακαρνανία, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανός Μπλέτσας και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών κ. Μιχαήλ Καλογιαννάκης.

Το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016» σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα:

«Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο Ενημερωνόμαστε - Συμμετέχουμε»

για την ενημέρωση, σχετικά με την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπολειπόμενους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

pdfΠατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση