Το Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση του κοινού τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 λόγω της εορτής του Αγίου Χαράλαμπου, πολιούχου του Πύργου Ηλείας.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ότι από τη Δευτέρα 03/02/2020 το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας θα λειτουργεί για το κοινό ΜΟΝΟ κάθε Τετάρτη και ώρες 08:00 - 16:00 στο κτίριο επί της οδού Στράβωνος 3, στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο τμήμα "Γραφεία Κτηματογράφησης" για την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα στον παρόντα ιστότοπο.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ότι από τη Δευτέρα 23/12/2019 το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας θα λειτουργεί σε νέα διεύθυνση και ειδικότερα στον ισόγειο όροφο του κτιρίου επί της οδού Στράβωνος 3, στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Από την Πέμπτη, 22/10/2019 και έως και την Πέμπτη, 31/10/2019 οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας, φέρουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων εμπρόθεσμης προσέλευσης μέσω των τριών τρόπων προγραμματισμού ραντεβού, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.ktima2016.gr της Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016. Πιο συγκεκριμένα παρέχεται στους ανωτέρω δικαιούχους η δυνατότητα:

Η Πέμπτη 31/10/2019 έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας τους, καλούνται όπως ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους.

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης Στράτου, Ναυπάκτου και Γαλατσίου δε θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 17/06/2019. Επόμενη ημέρα λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης είναι η Τρίτη 18/06/2019.

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/07-06-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έως την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Παρά το γεγονός θεσμοθέτησης της παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, καλούνται όσοι έχουν ήδη προγραμματίσει ραντεβού σε κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης να είναι συνεπείς ως προς την προσέλευσή τους σε αυτό. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού στονυπερσύνδεσμο http://185.4.132.93/book/">http://185.4.132.93/book/ ή στην ενότητα "Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας" της παρούσας ιστοσελίδας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται προγραμματισμός ραντεβού με εύκολο και άμεσο τρόπο σε οποιοδήποτε από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης. Η έγκαιρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών είναι καταλυτικής σημασίας για την αποφυγή ταλαιπωρίας κατά την περίοδο λήξης της νέας προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Με την υπ’ αριθ. 67 / 7 / 15-05-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εξωτερικού και του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έως την 10η Σεπτεμβρίου 2019.

Ενόψει της λήξης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στις 10/06/2019, καλούνται όσοι δεν έχουν προβεί σε υποβολή δήλωσης, όπως προγραμματίσουν ραντεβού έως την καταληκτική ημερομηνία, επιλέγοντας μεταγενέστερη ημέρα και το Γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο επιθυμούν να επισκεπτούν. Οι τρόποι προγραμματισμού ραντεβού είναι οι ακόλουθοι:

1) χρήση εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού στην παρούσα ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου http://185.4.132.93/book,

2) τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης (Στράτου, Ναυπάκτου, Αθήνας - Γαλατσίου),

3) μετάβαση σε κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης (Στράτου, Ναυπάκτου, Αθήνας - Γαλατσίου).

Με την υπ’ αριθ. 61 / 6 / 10-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έως την 10η Ιουνίου 2019.