Από την Πέμπτη, 22/10/2019 και έως και την Πέμπτη, 31/10/2019 οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας, φέρουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων εμπρόθεσμης προσέλευσης μέσω των τριών τρόπων προγραμματισμού ραντεβού, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.ktima2016.gr της Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016. Πιο συγκεκριμένα παρέχεται στους ανωτέρω δικαιούχους η δυνατότητα:

  • χρήσης της εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού, μέσω επιλογής του συνδέσμου που βρίσκεται στην ενότητα «Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» της ιστοσελίδας www.ktima2016.gr,
  • προγραμματισμού ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης, στο οποίο επιλέγουν να μεταβούν για την υποβολή των δηλώσεών τους,
  • προγραμματισμού ραντεβού μέσω φυσικής παρουσίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στο οποίο επιλέγουν να μεταβούν στη συνέχεια για την υποβολή των δηλώσεών τους.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν για κάθε δήλωση ιδιοκτησίας τους, τον ΟΤΑ στον οποίο εντοπίζονται τα εγγραπτέα δικαιώματά τους, την ημερομηνία κατά την οποία θα υποβάλλουν την εν λόγω δήλωση και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί η ταυτοποίηση προσώπου κατά τη μετάβασή τους στο επιλεγέν Γραφείο Κτηματογράφησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας (31/10/2019), οι ανωτέρω περιγραφόμενοι τρόποι προγραμματισμού ραντεβού είναι οι μόνοι, οι οποίοι διασφαλίζουν την εντός προθεσμίας προσέλευση των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, καθώς εκτός του πλαισίου αυτού οι δηλώσεις ιδιοκτησίας λογίζονται ως εκπρόθεσμες αν δεν αφορούν νέες δικαιοπραξίες.