Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/07-06-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έως την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Παρά το γεγονός θεσμοθέτησης της παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, καλούνται όσοι έχουν ήδη προγραμματίσει ραντεβού σε κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης να είναι συνεπείς ως προς την προσέλευσή τους σε αυτό. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή προγραμματισμού ραντεβού στονυπερσύνδεσμο http://185.4.132.93/book/">http://185.4.132.93/book/ ή στην ενότητα "Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας" της παρούσας ιστοσελίδας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται προγραμματισμός ραντεβού με εύκολο και άμεσο τρόπο σε οποιοδήποτε από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης. Η έγκαιρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών είναι καταλυτικής σημασίας για την αποφυγή ταλαιπωρίας κατά την περίοδο λήξης της νέας προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.