Ενόψει της λήξης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στις 10/06/2019, καλούνται όσοι δεν έχουν προβεί σε υποβολή δήλωσης, όπως προγραμματίσουν ραντεβού έως την καταληκτική ημερομηνία, επιλέγοντας μεταγενέστερη ημέρα και το Γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο επιθυμούν να επισκεπτούν. Οι τρόποι προγραμματισμού ραντεβού είναι οι ακόλουθοι:

1) χρήση εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού στην παρούσα ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου http://185.4.132.93/book,

2) τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης (Στράτου, Ναυπάκτου, Αθήνας - Γαλατσίου),

3) μετάβαση σε κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης (Στράτου, Ναυπάκτου, Αθήνας - Γαλατσίου).