Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21-02-2019 και ώρα 17:30 στα γραφεία του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ,ενημερωτική εσπερίδα εκ μέρους της Κοινοπραξίας ΚΤΗΜΑ2016 με σκόπο την ενημέρωση γύρω από τον τρόπο υποβολής δηλώσεων τόσο ηλεκτρονικά όσο και στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Υπήρξε συμμετοχή από Μηχανικούς της περιοχής και οι υπεύθυνοι του Γραφείου Κτηματογράφησης έθεσαν προς συζήτηση και αποσαφήνιση τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στις μέχρι τώρα διαδικασίες υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.