Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό σταθμό ΑΕΡΑΣ FM, δόθηκε συνέντευξη εκ μέρους του Κ. Ευάγγελου Καραμπλιά συντονιστή της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

          Έγινε αναφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και στα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει η περιοχή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης τονίζοντας ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο καταγράφει με βάσει την ακίνητη περιουσία όλες τα εγγραπτέα δικαιώματα σε συνδυασμό με τη χωρική τους πληροφορία, εγγυάται την εγκυρότητα των νομικών πληροφοριών που καταχωρίζει και αποτυπώνει και καταγράφει τη Δημόσια ακίνητη περιουσία για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού Κράτους.

          Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι κατά τη διαδικασία της Κτηματογράφησης καταγράφονται τα δικαιώματα από χρησικτησία και κληρονομιά απουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής ή κληρονομητηρίου. Οι δύο ανωτέρω τρόποι κτήσης είναι συνηθέστατοι, ιδίως εντός αγροτικών περιοχών, και μέσω της ανωτέρω διαδικασίας καθίστανται έγκυρα δικαιώματα, τα οποία στην παρούσα κατάσταση ασκούνται με άτυπο τρόπο.

          Έγινε λόγος για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης και κάλεσμα των πολιτών να προβούν στην υποβολή δήλωσης των δικαιωμάτων τους. Τα Γραφεία Κτηματογράφησης, με πρώτο το κεντρικό Γραφείο στο πρώην Δημαρχείο Στράτου, προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών, σαφών οδηγιών και εργαλείων για την ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φυσικών και νομικών προσώπων στη διαδικασία καταγραφής των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους.

          Πραγματοποιήθηκε αναλυτική αναφορά στους ΟΤΑ που αφορά η μελέτη, και συγκεκριμένα ότι αφορά δηλώσεις ακινήτων για τους ΟΤΑ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας πλην των ΟΤΑ: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΓΟΥΡΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ, ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΜΑΣΤΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΣΤΑΜΝΑΣ & ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ.

          Στη συνέχεια, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα οικονομικά ζητήματα της διαδικασίας και συγκεκριμένα το πάγιο τέλος κτηματογράφησης που καταβάλλεται από τον δηλούντα για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα σε συνάρτηση με το πλήθος των δηλούμενων δικαιωμάτων και τις ακριβείς θέσεις αυτών σε σχέση με τα όρια σχεδίου και οικισμού. Τόσο τα γραφεία Κτηματογράφησης όσο και ο ιστότοπος που δημιουργήθηκε «ktima2016», παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την πλήρη κατανόηση όλων των σταδίων της Κτηματογράφησης.

          Τέλος, συζητήθηκε και υπογραμμίστηκε ότι αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες εντός των ορίων μελέτης, να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση ιδιοκτησίας. Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας). Σε αντίθετη περίπτωση, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο το ακίνητο καταχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο.