Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στο χώρο του κεντρικού Γραφείο Κτηματογράφησης στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Στράτου, δόθηκε συνέντευξη τύπου εκ μέρους της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΙΜΑ 2016».

          Έγινε αναφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και στα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει η περιοχή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης τονίζοντας ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο:

  • Καταγράφει, με σημείο αναφοράς την ακίνητη ιδιοκτησία, όλες τις πράξεις, δυνάμει των οποίων παράγονται, μεταβιβάζονται, αλλοιώνονται ή καταργούνται εγγραπτέα δικαιώματα. Ο πολίτης μπορεί συνεπώς να πληροφορηθεί άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα για το σύνολο των εγγραπτέων δικαιωμάτων, που αφορούν στην ακίνητη περιουσία του.
  • Εγγυάται την εγκυρότητα των νομικών πληροφοριών που καταχωρίζει, καθώς η πρόκριση κάθε εγγραπτέου δικαιώματος πραγματοποιείται έπειτα από τη διενέργεια νομικού ελέγχου.
  • Καταγράφει τη χωρική πληροφορία (θέση, σχήμα, εμβαδόν) κάθε γεωτεμαχίου.
  • Αποτυπώνει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού Κράτους.
  • Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία και κληρονομιά απουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής ή κλρηονομητηρίου. Οι δύο ανωτέρω τρόποι κτήσης είναι συνηθέστατοι, ιδίως εντός αγροτικών περιοχών, και μέσω της ανωτέρω διαδικασίας καθίσταται έγκυρα δικαιώματα, τα οποία στην παρούσα κατάσταση ασκούνται με άτυπο τρόπο.

          Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα Γραφεία Κτηματογράφησης, τα οποία θα λειτουργήσουν στη Στράτο, στη Ναύπακτο και στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας την επίσημη έναρξη της συλλογής δηλώσεων στο γραφείο της Στράτου, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 βάσει της  υπ’ αριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

          Η κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΙΜΑ 2016» πραγματοποίησε συναντήσεις ενημέρωσης, συζήτησης και εκπαίδευσης στους δήμους Ακτίου – Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ξηρόμερου και Ναυπακτίας, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου – Ναυπακτίας και στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγρινίου.

          Στη συνέντευξη τύπου έγινε ακόμη, αναφορά στις λειτουργίες του site της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΚΤΙΜΑ 2016», μέσω του οποίου παρέχονται στον πολίτη άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τα Γραφεία Κτηματογράφησης και όλα τα στάδια της διαδικασίας Κτηματογράφησης, δίνοντας έμφαση στις λειτουργίες υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω υπερσυνδέσμου ο οποίος παραπέμπει στο site της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και της εφαρμογής εντοπισμού.

          Αναλυτικότερα, έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στο site «ktima2016» οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων δήλωσης Δ.1 και Δ.2 στο Γραφείο Κτηματογράφησης, οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης και συγκεκριμένη εφαρμογή εντοπισμού μέσω της οποίας, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το πολύγωνο της ιδιοκτησίας του και να λάβει άμεσα στην οθόνη του έναν πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου της ιδιοκτησίας του και ένα ζεύγος συντεταγμένων του κεντροειδούς του περιγεγραμμένου πολυγώνου. Ο χρήστης μπορεί με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού να εκτυπώσει αυτό τον πίνακα συντεταγμένων και να το προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα κατά την προσέλευση του στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι τον ακριβή και άμεσο εντοπισμό της ιδιοκτησίας του κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσής του.

         Τέλος έγινε αναφορά στο ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές, καθώς προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.