Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι παρατείνεται, μέχρι τις 14/06/2024 η προθεσμία για να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν μέσω του ktimatologio.gr με τις δημοσιοποιημένες εκθέσεις, να υποβάλουν τυχόν αντίθετες απόψεις, να ενημερώσουν σχετικά τους θιγόμενους και να υποβάλουν τα αποδεικτικά των κοινοποιήσεων.

Αντίστοιχα, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν μέσω του ktimatologio.gr με την προτεινόμενη διόρθωση για το διάστημα από 15/06/2024 έως και 14/07/2024.