Από την Τετάρτη, 12/10/2022 και έως και την Παρασκευή, 14/10/2022 οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση, φέρουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων εμπρόθεσμης προσέλευσης μέσω των δύο τρόπων προγραμματισμού ραντεβού, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.ktima2016.gr της Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016. Πιο συγκεκριμένα παρέχεται στους ανωτέρω δικαιούχους η δυνατότητα:

  • χρήσης της εφαρμογής προγραμματισμού ραντεβού, μέσω επιλογής του συνδέσμου που βρίσκεται στην ενότητα «Ραντεβού Ανάρτησης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» της ιστοσελίδας www.ktima2016.gr,
  • προγραμματισμού ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης Στράτου.

Τα ραντεβού για την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης μπορούν να διεκπεραιωθούν μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι οφείλουν να συμπληρώσουν το πλήθος των αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων, την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί η ταυτοποίηση προσώπου κατά τη μετάβασή τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης Στράτου.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης διόρθωσης/ένστασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποδεικτικού εμπρόθεσμης προσέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις θα είναι εκπρόθεσμες.