Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι η ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης ορίζεται στις 14/06/2022 και ημερομηνία λήξης της στις 16/08/2022 (ή 14/10/2022 για τους κατοίκους εξωτερικού).

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Ανάρτηση επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο Πληροφορίες Ανάρτησης