Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ότι η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής Προανάρτησης ορίζεται στις 17/05/2021 και ημερομηνία λήξης της στις 30/06/2021.

Για διευκρινήσεις σχετικά με την Προανάρτηση επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Πληροφορίες προανάρτησης